Principala

1. Dispoziții generale:

1.1. Denumirea: SA «Mega Prim»

1.2. Forma organizatorico-juridică: Societate pe acţiuni de tip deschis.

Numarul inregistrarii de stat MD № 0067769 din data de 28 iunie 1994, este succesorul NNIF «Agrofond» SA.

1.3. Cod fiscal: 1002600009998

1.4. Sediul Societăţii: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chisinau, str.Columna 63.

Tel: (022) 27-80-60, (022) 27-55-98, (022) 22-74-84.

1.5. Caracteristicile claselor valorilor mobiliare plasate:

 • clasa – I,
 • forma – nematerializata,
 • codul ISIN – MD14EEGAP1006,
 • numărul total de acțiuni autorizate spre plasare – 9842035,
 • prețul nominal – 4 lei,
 • capitalul social – 39 368 140 lei.

1.6. Principalele activități «Mega Prim» SA:

 • 64.91 Leasing financiar;
 • 64.99 Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii;
 • 68.20 Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

1.7. Scopul principal al Societăţii – este obţinerea profitului pentru achitarea dividendelor acţionarilor ei şi asigurarea dezvoltării Societăţii însăşi.

1.8. Numărul total de acționari “Mega Prim” SA la data de 31.12.2019 – 82 288.

1.9. Registrul acționarilor “Mega Prim” SA este tinut de Registratorul Independent “Soliditate” SA (autorizația Nr. 0007, din 10 ianuarie 2015). Adresa: RM, mun. Chișinău, str.Feredeului 4, of. 215, tel: (022) 54-49-20.

2. Organul de conducere si control ale Societăţii “Mega Prim” SA:

2.1. Adunarea generală a acționarilor.

2.2. Consiliul Societății:

 • Președinte al consiliului societății – Svetlana Burlea;
 • Membru al consiliului societății – Feodor Berejnoi;
 • Membru al consiliului societății – Victor Zabulica ;
 • Membru al consiliului societății – Valentina Stavinskaia;
 • Membru al consiliului societății – Svetlana Zanfirova .

2.3. Organul executiv – Director – Svetlana Drăguță.

2.4. Comisia de cenzori:

 • Președinte al Comisiei de cenzori – Oxana Balan;
 • Membru al Comisiei de cenzori – Mirolina Boboc;
 • Membru al Comisiei de cenzori – Olga Volodina.